Scroll Top

PRIVACYBELEID

Bedankt dat u Qardio gebruikt of een van onze websites bezoekt.

Uw privacy is belangrijk voor Qardio. Dit beleid legt uit wat, hoe en waarom we uw informatie verzamelen, gebruiken, beheren, overdragen, exporteren, opslaan en verwijderen, en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw informatie.

Wanneer we verwijzen naar "Qardio", bedoelen we de Qardio-entiteit die optreedt als de controller of verwerker van uw gegevens, zoals in meer detail wordt uitgelegd in het gedeelte "Gegevensverantwoordelijke en Contact opnemen met Qardio" hieronder.

"Persoonsgegevens" is informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, communiceren we onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen aan de werknemers van Qardio en handhaven we de privacywaarborgen binnen het bedrijf strikt.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van dit privacybeleid is 22 januari 2024.

Dit Privacybeleid vervangt alle eerdere overeenkomsten of eerdere versies van dit Privacybeleid tussen u en Qardio voor het gebruik van de Diensten.

Toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op het platform van Qardio, inclusief de bijbehorende apparaten en mobiele applicaties van Qardio (gezamenlijk de "Diensten"), qardio.com, qardiomd.com en andere websites van Qardio (gezamenlijk de "Websites") en andere interacties (bijv. vragen van de klantenservice, online winkels, etc.) die u mogelijk hebt met Qardio. Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden, bezoek of gebruik de Diensten, Websites of enig ander aspect van Qardio's bedrijf dan niet.

Andere websites, apps en producten van Qardio die geen link naar dit Privacybeleid bevatten en een link naar een ander privacybeleid van Qardio bevatten, vallen onder dat privacybeleid. Daarnaast zijn een of meer afzonderlijke overeenkomsten van toepassing op de levering van, de toegang tot en het gebruik van de Diensten (de "Voorwaarden"), met inbegrip van de verwerking van gegevens of informatie die via Services-accounts worden ingediend (gezamenlijk "Gebruikersgegevens").

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op toepassingen of software van derden die integreren met de Diensten via het Qardio-platform ("Diensten van derden"), of andere producten, diensten of bedrijven van derden, zoals hieronder in meer detail wordt uitgelegd in het gedeelte "Delen van gezondheids- en welzijnsgegevens met partners".

Waarom Qardio gegevens verzamelt

U kunt gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u contact heeft met Qardio. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken waar wij om vragen, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u in veel gevallen niet voorzien van onze producten of diensten of reageren op eventuele vragen die u heeft. We gebruiken de informatie die we verzamelen van al onze diensten voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken uw gegevens om basisonderdelen van onze services te leveren, zoals het visualiseren van een grafiek van uw bloeddrukwaarden, het helpen bij het delen van gegevens met uw arts of het verzenden van uw product.
 • We gebruiken uw informatie ook om ervoor te zorgen dat onze services werken zoals bedoeld, zoals het opsporen van storingen of het oplossen van problemen die u aan ons meldt. En we gebruiken uw informatie om de services van Qardio te verbeteren.
 • We gebruiken de informatie die we verzamelen in bestaande services om nieuwe services te ontwikkelen.
 • We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze diensten aan jou aan te passen, inclusief gepersonaliseerde inhoud en basisfuncties zoals bijhouden welke taal je spreekt.
 • We gebruiken gegevens voor analyses om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt. We analyseren bijvoorbeeld gegevens over uw bezoeken aan onze sites om bijvoorbeeld het productontwerp te optimaliseren.
 • We gebruiken informatie die we verzamelen, zoals je e-mailadres, om rechtstreeks met je te communiceren. We kunnen u bijvoorbeeld een kennisgeving sturen om u op de hoogte te brengen van aankomende wijzigingen of verbeteringen aan onze services. En als u contact opneemt met Qardio, houden we uw verzoek bij om u te helpen eventuele problemen op te lossen.
 • Wanneer u uw inhoud deelt met familie en vrienden die Qardio-diensten gebruiken, of cadeaubonnen en producten verstuurt, of anderen uitnodigt voor interactie met Qardio-diensten, kan Qardio de informatie verzamelen die u over deze mensen verstrekt, zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Qardio zal dergelijke informatie gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen of om de relevante Diensten te leveren.
 • We gebruiken informatie om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze diensten te helpen verbeteren. Dit omvat het opsporen, voorkomen en reageren op fraude, misbruik, veiligheidsrisico's, verliespreventie en technische problemen die Qardio, onze gebruikers of het publiek kunnen schaden.
 • Als u meedoet aan een sweepstake, wedstrijd of soortgelijke promotie, kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken om deze programma's te beheren.
 • We gebruiken informatie om u te factureren en het geld te innen dat u ons verschuldigd bent voor onze producten. Dit omvat het sturen van e-mails, facturen, ontvangstbewijzen en het waarschuwen als we een ander creditcardnummer nodig hebben. We maken gebruik van derden voor de veilige verwerking van creditcardtransacties en deze derden verwerken uw bestellingen en creditcardbetalingen.
Uw informatie

Qardio kan op verschillende manieren gegevens en informatie verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt:

 1. Accountinformatie. Sommige informatie is vereist om een account aan te maken op onze Services, zoals je naam, e-mailadres, wachtwoord, geboortedatum, geslacht, lengte, gewicht en in sommige gevallen je mobiele telefoonnummer. Dit is de enige informatie die je moet verstrekken om een account bij ons aan te maken. U kunt er ook voor kiezen om andere soorten informatie te verstrekken, zoals een profielfoto. Deze informatie wordt behandeld als persoonlijk identificeerbare informatie.
 2. Gebruikersgegevens. Gebruikers verstrekken routinematig Gebruikersgegevens aan Qardio bij het gebruik van de Diensten. Deze gegevens worden behandeld als persoonlijk identificeerbare informatie. Voor zover de gegevens die we verzamelen gezondheidsgegevens zijn, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming om de gegevens te verwerken. We verkrijgen deze toestemming afzonderlijk wanneer u handelingen verricht die ertoe leiden dat wij de gegevens verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u uw Qardio-apparaat of -apparaten koppelt aan uw account, ons toegang verleent tot uw gezondheids- of activiteitsgegevens van een andere dienst. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, inclusief het wijzigen van uw accountinstellingen, het stoppen van het gebruik van een functie, het verwijderen van onze toegang tot een dienst van een derde partij, het ontkoppelen van uw apparaat of het verwijderen van uw gegevens of uw account.
 3. Gebruiksinformatie.
  • Metagegevens over Services. Wanneer Gebruikers interageren met de Diensten, worden metadata gegenereerd die extra context bieden over de manier waarop Gebruikers onze Diensten gebruiken. Qardio logt bijvoorbeeld het aantal keren dat u uw app opent en het tijdstip van de dag. Dit soort informatie wordt alleen verzameld in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm en is niet persoonlijk identificeerbaar.
  • Apparaatinformatie. Qardio verzamelt informatie over apparaten die toegang hebben tot de Diensten, waaronder het type apparaat, welk besturingssysteem wordt gebruikt, apparaatinstellingen, applicatie-ID's, unieke apparaat-id's en crashgegevens. Of we sommige of al deze Overige gegevens verzamelen, hangt vaak af van het type apparaat dat wordt gebruikt en de instellingen ervan. Dit type informatie wordt alleen verzameld in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm en is niet persoonlijk identificeerbaar.
  • Loggegevens. Zoals bij de meeste technologiediensten en websites die via internet worden geleverd, verzamelen onze servers automatisch informatie wanneer u onze Websites of Diensten opent of gebruikt en slaan deze op in logbestanden. Deze loggegevens kunnen bestaan uit het Internet Protocol (IP)-adres, het adres van de webpagina die u bezocht voordat u de Website of Diensten gebruikte, het browsertype en de browserinstellingen, de datum en tijd waarop de Diensten werden gebruikt, informatie over uw apparaten en taalvoorkeuren en cookiegegevens. Deze informatie wordt behandeld als persoonlijk identificeerbare informatie.
  • Locatiegegevens. We ontvangen informatie van u en andere derde partijen waarmee we uw locatie kunnen benaderen. Tenzij u specifiek toestemming geeft voor een locatiegebaseerde dienst, wordt dit type informatie alleen verzameld in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm en is het niet persoonlijk identificeerbaar. We kunnen bijvoorbeeld een IP-adres van uw browser of apparaat gebruiken om uw locatie bij benadering te bepalen. Qardio kan ook locatiegegevens van apparaten verzamelen in overeenstemming met het toestemmingsproces dat door uw apparaat wordt geleverd.
 4. Informatie over cookies. Qardio gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën op onze Websites, mobiele apps en Diensten die ons helpen andere informatie te verzamelen. Dit type informatie wordt alleen verzameld in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm en is niet persoonlijk identificeerbaar. De Websites, mobiele apps en Diensten kunnen ook cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën van derden bevatten, die andere Informatie over u kunnen verzamelen via de Websites en Diensten en via andere websites en online diensten.
 5. Diensten van derden voor basisdiensten. Soms kan Qardio bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan strategische partners die met Qardio samenwerken om producten en diensten te leveren, of die Qardio helpen bij de marketing naar klanten toe. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen zich overal bevinden waar Qardio actief is. Wanneer u bijvoorbeeld uw QardioArm koopt, geeft u Qardio toestemming om de gegevens die u tijdens het aankoopproces verstrekt uit te wisselen om de verzenddienst van het product uit te voeren. Wanneer uw product wordt verzonden, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van Qardio en dat van de koerier. Persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld door Qardio om onze producten, diensten en promotionele berichten te leveren of te verbeteren; ze worden niet gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden.
 6. Services van derden voor het delen van gegevens. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om Services van derden toe te staan of te beperken voor hun gegevens. Diensten van derden zijn meestal software die integreren met Qardio-diensten, en Gebruikers kunnen hun Gebruikers toestaan om deze integraties in en uit te schakelen voor hun gegevens op het Qardio-platform. Eenmaal ingeschakeld, kan de leverancier van een Derde Dienst bepaalde informatie delen met Qardio. Gebruikers moeten de privacy-instellingen en kennisgevingen van deze Diensten van derden controleren om te begrijpen welke gegevens aan Qardio kunnen worden verstrekt. Wanneer een Dienst van derden is ingeschakeld, is Qardio gemachtigd om verbinding te maken met en toegang te krijgen tot andere informatie die beschikbaar is gesteld aan Qardio in overeenstemming met onze overeenkomst met de Derdepartijleverancier. We ontvangen of bewaren echter geen wachtwoorden voor deze Diensten van derden wanneer we ze verbinden met de Diensten, en we delen geen wachtwoorden met hen.
 7. Gegevens van derden. Qardio kan gegevens over organisaties, websitebezoekers, marketingcampagnes en andere zaken met betrekking tot ons bedrijf ontvangen van gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, onze partners of anderen die we gebruiken om onze eigen informatie beter of nuttiger te maken. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere informatie die we verzamelen en kunnen gegevens op geaggregeerd niveau bevatten, zoals welke IP-adressen overeenkomen met postcodes of landen. Het kan ook specifieker zijn: bijvoorbeeld hoe goed een online marketing- of e-mailcampagne heeft gepresteerd.
 8. Aanvullende informatie verstrekt aan Qardio. We ontvangen andere informatie wanneer u deze indient op onze websites of mobiele apps als u deelneemt aan een wedstrijd, activiteit of evenement, solliciteert naar een baan, ondersteuning aanvraagt, interacteert met onze social media accounts of anderszins communiceert met Qardio.

Hier volgen enkele voorbeelden van situaties waarin u gegevens aan ons doorgeeft:

 • Wanneer u onze websites en diensten bezoekt en gebruikt. We verzamelen bepaalde gegevens wanneer u onze website gebruikt of wanneer u deelneemt aan onze evenementen of onze vragenlijsten beantwoordt. Bepaalde gegevens worden verzameld, zelfs als u geen Qardio-account hebt. Dit kan gebeuren wanneer u pagina's bekijkt, deelneemt aan enquêtes, wedstrijden of evenementen, een reactie schrijft op onze website, een pagina deelt op een sociaal netwerk, een product bestelt, enz.
 • Wanneer u een product bestelt op onze website, moeten we bepaalde gegevens met betrekking tot uw bestelling bewaren, zoals uw bezorg- en factuuradres, zelfs als u ervoor kiest om te bestellen zonder een account aan te maken.
 • Wanneer u een Qardio-account aanmaakt of gebruikt. Door een Qardio-account aan te maken, kunt u de diensten en applicaties van Qardio gebruiken. Daarom moet u ons bepaalde gegevens verstrekken om uzelf te identificeren. Uw Qardio-account is de kerncomponent van onze diensten. Het geeft u toegang tot en controle over uw Persoonsgegevens. Gegevens worden verzameld en gebruikt tijdens het aanmaken van een account en/of gebruikersprofiel, bij het inloggen op uw account, het bestellen van een product via uw account, het toevoegen van een foto, etc., of biometrische gegevens die worden gemeten door Qardio-apparaten.
 • Wanneer je onze applicaties gebruikt. Voor het gebruik van onze applicaties is een account vereist. Via applicaties kunt u de producten en diensten van Qardio gebruiken, ermee interageren en toegang krijgen tot alle functies/aanbiedingen van Qardio. Daartoe worden bepaalde gegevens aan ons doorgegeven wanneer u functies van de applicatie downloadt, installeert en gebruikt. Dit is het geval wanneer u informatie deelt, metingen uitvoert, reageert op vragenlijsten of een veld in de applicatie invult, enz. Het is ook via de applicatie dat uw gegevens aan ons worden doorgegeven wanneer u uw Qardio-product installeert en synchroniseert. Via de applicatie kunt u bepaalde optionele functies activeren, zoals geolocatie via uw smartphone.
 • Wanneer u een Qardio-product activeert en gebruikt. De producten, diensten en applicaties van Qardio verzamelen gegevens, waardoor monitoring door hun accumulatie mogelijk wordt. Wanneer u een Qardio-product activeert, wordt u gevraagd de Qardio-applicatie te downloaden en een account aan te maken. Bepaalde functies zijn alleen toegankelijk door uw product en de applicatie met elkaar te verbinden.
Cookies en andere technologieën

Om te analyseren hoe u en andere bezoekers door de Qardio-websites navigeren, samengevoegde statistieken over sitegebruik en responspercentages samen te stellen, problemen met Qardio's servers te helpen diagnosticeren en de Qardio Store-website te beheren, verzamelen wij, met hulp van externe analysedienstverleners, bepaalde informatie wanneer u onze site bezoekt. Deze informatie omvat IP-adres, geografische locatie van het apparaat, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek, tijdstip(pen) van uw bezoek(en), bekeken pagina's en pagina-elementen (bijv. links) waarop u klikt. We kunnen cookies, pixeltags, webbakens, clear GIF's of andere soortgelijke hulpmiddelen gebruiken op onze site of in onze e-mailberichten om ons te helpen bij het verzamelen en analyseren van dergelijke informatie. We gebruiken deze informatie om betere, relevantere inhoud op onze site te bieden, problemen op te sporen en te verhelpen en om uw algemene ervaring op onze site te verbeteren.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld door het gebruik van deze technologieën, is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee u veel van deze technologieën automatisch kunt weigeren of waarmee u de keuze krijgt om ze te weigeren of te accepteren.

Als u in de Europese Unie woont of in een ander rechtsgebied dat vereist dat wij uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies op onze sites, dan hebt u de mogelijkheid om uw cookievoorkeuren op de sites te beheren; behalve dat bepaalde cookies nodig zijn om de belangrijkste functies van de site mogelijk te maken en u er niet voor kunt kiezen om deze cookies uit te schakelen (bijvoorbeeld om de taalvoorkeuren die u selecteert bij te houden).

In sommige van onze e-mailberichten gebruiken we een "doorklik-URL" die gekoppeld is aan inhoud op de Qardio-websites. Wanneer klanten op een van deze URL's klikken, passeren ze een aparte webserver voordat ze op de bestemmingspagina van onze website aankomen. We volgen deze doorklikgegevens om ons te helpen de interesse in bepaalde onderwerpen te bepalen en de effectiviteit van onze communicatie met klanten te meten. Als u niet op deze manier wilt worden gevolgd, moet u niet op tekst- of grafische koppelingen in de e-mailberichten klikken.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een formaat dat klanten kunnen lezen en ze vertellen ons of de e-mail is geopend. We kunnen deze informatie gebruiken om de berichten die naar klanten worden gestuurd te verminderen of te verwijderen.

Delen van gezondheids- en welzijnsgegevens met partners

Je kunt ervoor kiezen om je Qardio gezondheids- en wellnessgegevens uit te wisselen met externe partners. Deze gegevensuitwisseling kan plaatsvinden via ons API-systeem of via Apple HealthKit API:

 • We wisselen uw gezondheids- en welzijnsgegevens alleen uit met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • We delen je gegevens nooit met advertentieplatforms, gegevensmakelaars of doorverkopers van informatie.
 • Uw gegevens, of ze nu afkomstig zijn van het gebruik van Qardio-producten en -diensten, van externe partners of van Apple HealthKit, worden niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.
 • Al onze externe partners zijn onderworpen aan vereisten die hen verhinderen om uw gegevens te gebruiken en/of te delen voor marketing- en reclamedoeleinden.
 • Als u ervoor kiest om uw Qardio-gegevens te delen met een service van derden, vallen de gegevens die u verstrekt aan de services van derden onder de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de derde partij. Als u ervoor kiest om uw Qardio-gegevens te delen met Apple HealthKit, vallen de gegevens die u aan HealthKit verstrekt onder de Voorwaarden en het Privacybeleid van Apple .
E-mail en andere communicatie

Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke berichten te sturen, zoals mededelingen over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Qardio, kunt u er niet voor kiezen deze berichten niet te ontvangen.

We willen mogelijk contact met u opnemen met informatie over productaankondigingen, software-updates en speciale aanbiedingen, en we willen mogelijk contact met u opnemen met informatie over producten en diensten van onze zakelijke partners. Voor dit soort communicatie is uw toestemming nodig en u kunt zich op elk moment afmelden voor dergelijke communicatie door op de "unsubscribe" link te klikken die u kunt vinden in de Qardio e-mail updates, door contact op te nemen met onze klantenservice of door de instellingen in de Qardio mobiele apps te wijzigen.

Bewaren van gegevens

Qardio bewaart Gebruikersgegevens in overeenstemming met de instructies van een Gebruiker, inclusief alle toepasselijke voorwaarden in de Servicevoorwaarden, de Overeenkomst met de Klant en de functionaliteit van het gebruik van de Services door de Klant, en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Het verwijderen van Gebruikersgegevens en ander gebruik van de Diensten door de Gebruiker kan resulteren in het verwijderen en/of de-identificeren van bepaalde geassocieerde andere informatie. Qardio kan andere informatie over u bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Dit kan inhouden dat uw andere informatie wordt bewaard nadat u uw account hebt gedeactiveerd voor de periode die Qardio nodig heeft om legitieme zakelijke belangen na te streven, audits uit te voeren, te voldoen aan (en naleving aan te tonen van) wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Uw informatie delen

Dit gedeelte beschrijft hoe Qardio Informatie kan delen en openbaar maken. U bepaalt uw eigen praktijken voor het delen en openbaar maken van Informatie, en Qardio heeft geen controle over hoe u of andere derden ervoor kiezen om Informatie te delen of openbaar te maken.

 1. Instructies van de klant. Qardio zal Persoonsgegevens van gebruikers uitsluitend delen en openbaar maken in overeenstemming met uw instructies, met inbegrip van toepasselijke voorwaarden in de Voorwaarden en het gebruik van de Services-functionaliteit door de Klant, en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en juridische procedures.
 2. Externe dienstverleners en partners. We kunnen externe bedrijven of personen inschakelen als serviceproviders of zakelijke partners om andere informatie te verwerken en ons bedrijf te ondersteunen. Deze derden kunnen bijvoorbeeld virtuele computer- en opslagdiensten leveren.
 3. Diensten van derden. U kunt ervoor kiezen om hun gegevens te delen met Services van derden. Indien ingeschakeld, kan Qardio andere informatie delen met Diensten van derden. Diensten van derden zijn geen eigendom van of worden niet beheerd door Qardio en derden die toegang hebben gekregen tot andere gegevens kunnen hun eigen beleid en praktijken hebben voor het verzamelen en gebruiken ervan. Controleer de privacy-instellingen en kennisgevingen van deze Diensten van derden of neem contact op met de leverancier voor vragen, en zie de paragraaf "Delen van gezondheids- en welzijnsgegevens met partners" hierboven voor meer informatie.
 4. Filialen. Qardio kan andere informatie delen met zijn gelieerde ondernemingen, moedermaatschappijen en/of dochterondernemingen, zie de paragraaf "Internationale gegevensoverdracht" hieronder voor meer informatie.
 5. Tijdens een verandering in Qardio's bedrijf. Als Qardio betrokken is bij een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie, verkoop van sommige of alle activa of aandelen van Qardio, financiering, openbaar aanbod van effecten, overname van alle of een deel van ons bedrijf, een soortgelijke transactie of procedure, of stappen ter voorbereiding van dergelijke activiteiten (bijvoorbeeld due diligence), kan sommige of alle andere informatie worden gedeeld of overgedragen, onderhevig aan standaard vertrouwelijkheidsafspraken.
 6. Samengevoegde of niet-geïdentificeerde gegevens. We kunnen geaggregeerde of niet-geïdentificeerde andere gegevens openbaar maken of gebruiken voor welk doel dan ook. We kunnen bijvoorbeeld samengevoegde of niet-geïdentificeerde andere gegevens delen met prospects of partners voor zakelijke of onderzoeksdoeleinden, zoals een potentiële Qardio-klant vertellen hoeveel bloeddrukmetingen gebruikers van Qardio gemiddeld in een week hebben gedaan.
 7. Voldoen aan wetgeving. Indien wij een verzoek om informatie ontvangen, kunnen wij Andere Gegevens openbaar maken indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met of vereist wordt door toepasselijke wetgeving, regelgeving of juridische procedures.
 8. In bepaalde situaties kunnen we verplicht worden om persoonlijke gegevens vrij te geven als reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.
 9. Om onze rechten af te dwingen, fraude te voorkomen en voor de veiligheid. Om de rechten, eigendom of veiligheid van Qardio of derden te beschermen en te verdedigen, met inbegrip van het afdwingen van contracten of beleid, of in verband met het onderzoeken en voorkomen van fraude of veiligheidskwesties.
 10. Met toestemming. Qardio kan andere informatie delen met derden wanneer we daarvoor toestemming hebben.
Gegevensbeveiliging

Qardio neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We beschermen uw persoonlijke gegevens tijdens het transport met behulp van encryptie zoals Transport Layer Security (TLS) of secure socket layer ("SSL") technologie. Wanneer uw persoonsgegevens door Qardio worden opgeslagen, beschermen we onze computersystemen met een combinatie van administratieve, fysieke en logische beveiligingsmaatregelen. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden altijd versleuteld opgeslagen. Qardio doet er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te beschermen en neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om deze te beschermen. Gezien de aard van de communicatie- en informatieverwerkingstechnologie kan Qardio echter niet garanderen dat informatie, tijdens verzending via het internet of tijdens opslag op onze systemen of anderszins onder onze zorg, absoluut veilig zal zijn voor inbraak door anderen. Als een inbreuk op de beveiliging een ongeoorloofde inbraak in ons systeem veroorzaakt die u wezenlijk beïnvloedt, dan zal Qardio u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en later rapporteren welke actie we als reactie daarop hebben ondernomen.

Qardio maakt het u gemakkelijk om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen die in dit Privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Internationale gegevensoverdracht

Als u gevestigd bent in de Verenigde Staten of Canada, of een andere locatie buiten de Europese Unie, wordt alle informatie die u verstrekt, inclusief persoonlijke informatie, overgebracht naar en verwerkt door een computerserver in de Verenigde Staten, en als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, wordt alle informatie die u verstrekt, inclusief persoonlijke informatie, overgebracht naar en verwerkt door een computerserver in de Europese Unie.

Qardio is een multinationaal bedrijf. Om onze producten, apps en diensten aan te bieden, moeten we uw Persoonsgegevens mogelijk overdragen naar andere landen dan het land waarin u woont. We gebruiken de volgende waarborgen als Qardio Persoonsgegevens vanuit de Europese Unie of Zwitserland overdraagt naar andere landen die niet geschikt worden geacht onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Ongeacht waar uw gegevens worden verwerkt, passen we dezelfde bescherming toe die in dit beleid wordt beschreven, en alle Qardio-bedrijven zijn verplicht om de privacypraktijken te volgen die in dit privacybeleid worden uiteengezet.
 • Elke overdracht van Persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland naar de Verenigde Staten vindt plaats overeenkomstig het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF) en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF). Om te voldoen aan de Europese en Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft Qardio, Inc. ("Qardio US") zichzelf gecertificeerd onder het EU-VS DPF en het Zwitsers-Amerikaanse DPF. Deze kaders zijn ontwikkeld om bedrijven in staat te stellen te voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming bij het overbrengen van Persoonsgegevens van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten.
 • In de context van een verdere doorgifte van gegevens behoudt Qardio de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonlijke informatie die het ontvangt in het kader van de DPF en vervolgens doorgeeft aan een derde partij die namens Qardio als agent optreedt, en blijft Qardio aansprakelijk als zijn agent dergelijke persoonlijke informatie verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de EU-VS en Zwitsers-Amerikaanse DPF-beginselen, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk waren voor de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de schade.

In overeenstemming met de EU-US en Swiss-US DPF Principles, verbindt Qardio zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Qardio op:

Qardio, Inc.
Attn: Corporate Counsel
℅ Industrious
440 N Barranca Ave #7120
Covina, CA 91723
Verenigde Staten
legal@qardio.com

Qardio heeft verder toegezegd onopgeloste privacyklachten onder de EU-VS en Zwitsers-VS DPF Principes door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, het BBB Data Privacy Framework, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ga dan naar https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Als uw DPF-klacht niet via de bovenstaande kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor sommige resterende claims die niet via andere verhaalmechanismen zijn opgelost. Zie https://www.dataprivacyframework.gov/s/artikel/ANNEX-I-introductie-dpf.

Qardio voldoet aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Qardio heeft aan het U.S. Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie in vertrouwen op het EU-U.S. DPF. Qardio heeft aan het U.S. Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland in afhankelijkheid van de Swiss-U.S. DPF.

Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes en/of de Zwitsers-Amerikaanse DPF-principes, gelden de principes. Ga voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en onze certificering naar https://www.dataprivacykader.gov/.

Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens de Data Privacy Frameworks, is Qardio onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

Wedstrijden en sweepstakes

We kunnen van tijd tot tijd enquêtes, wedstrijden, sweepstakes of andere promoties aanbieden op onze Websites of via sociale media (gezamenlijk "Onze Promoties"). Deelname aan onze Promoties is geheel vrijwillig. Informatie die wordt gevraagd voor deelname kan bestaan uit persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnaam en soortgelijke gegevens. We gebruiken de informatie die je verstrekt om onze Promoties te beheren. We kunnen ook, tenzij verboden door de regels van de Promotie of de wet, de verstrekte informatie gebruiken om met u, of andere mensen die u selecteert, te communiceren over onze Diensten. We kunnen deze informatie delen met onze filialen en andere organisaties of dienstverleners in overeenstemming met dit beleid en de regels die gelden voor de Promotie.

Leeftijdsbeperkingen

Voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, staat Qardio het gebruik van onze Diensten en Websites door personen jonger dan 16 jaar niet toe. Als u verneemt dat iemand jonger dan 16 jaar ons onrechtmatig Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen.

Uw rechten om uw gegevens te exporteren, bij te werken en te verwijderen

Indien u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte, heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om Qardio te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om toegang tot of rectificatie, overdraagbaarheid of wissing van uw Persoonsgegevens aan te vragen, of om uw Qardio-account te verwijderen, kunt u onze mobiele apps gebruiken of contact opnemen met onze klantenservice.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens door Qardio onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt, baseert Qardio zich op zijn legitieme belangen, zoals hierboven beschreven, om uw gegevens te verwerken. Met uw toestemming kan Qardio ook andere informatie verwerken die uw Persoonsgegevens vormen voor direct marketingdoeleinden en u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens door Qardio voor dit doel.

Gegevensbeheerder en contact opnemen met Qardio

Neem gerust contact op met Qardio als u vragen hebt over dit Privacybeleid of de praktijken van Qardio, of als u een van uw wettelijke rechten wilt uitoefenen.

Als u in de Verenigde Staten, Canada of ergens anders buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland woont, dan worden de door Qardio verzamelde persoonsgegevens beheerd door Qardio, Inc, ℅ Industrious 440 N Barranca Ave #7120 Covina, CA 91723, Verenigde Staten, en kunt u ons per e-mail bereiken op privacy@qardio.com.

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, dan worden uw Persoonsgegevens die door Qardio zijn verzameld, beheerd door Qardio Europe Limited, 85 Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT, Verenigd Koninkrijk, en u kunt ons per e-mail bereiken op euprivacy@qardio.com.

Als u woonachtig bent in een land in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland (anders dan het Verenigd Koninkrijk), dan worden uw Persoonsgegevens die door Qardio zijn verzameld, beheerd door Qardio Netherlands B.V., Van Hogendorpstraat 93, Amsterdam 1051 BK, Nederland, en kunt u ons per e-mail bereiken op euprivacy@qardio.com.

EU-gegevensbeschermingsautoriteit

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u ook het recht om (i) het gebruik door Qardio van andere informatie die uw persoonlijke identificeerbare gegevens vormen te beperken en (ii) een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of de Nederlandse Commissaris voor Gegevensbescherming, die de leidende toezichthoudende autoriteit van Qardio in de Europese Unie is. Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw Persoonsgegevens binnen de werkingssfeer van de General Data Protection Regulation (GDPR) houden, kunt u vragen of klachten richten aan onze leidende toezichthoudende autoriteit:

College Bescherming Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374 2509
AJ DEN HAAG, Nederland
Telefoon: (+31) 708 88 85 00
Fax: (+31) 708 88 85 01

Privacyverklaring Californië

Onder de Californische wet hebben inwoners van Californië het recht om bedrijven met wie zij een vaste zakelijke relatie hebben, schriftelijk te verzoeken om (a) een lijst van de categorieën Persoonlijke Gegevens, zoals naam, e-mail- en postadres en het soort diensten dat aan de klant is verleend, die een bedrijf in het direct voorafgaande kalenderjaar aan derden (inclusief gelieerde bedrijven die afzonderlijke rechtspersonen zijn) heeft verstrekt voor direct-marketingdoeleinden van derden en (b) de namen en adressen van al deze derden. Als u de bovenstaande informatie wilt opvragen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@qardio.com.

Aanpassingen

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde en van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt weergegeven door de versiedatum onderaan dit Privacybeleid. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op om het even welke manier kunnen geven, inclusief, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een herziene versie van dit Privacybeleid of een andere kennisgeving op de Website. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op u van invloed kunnen zijn, aangezien uw voortgezette gebruik van de Website betekent dat u ermee instemt door dit Privacybeleid gebonden te zijn. Onze elektronische of anderszins correct opgeslagen kopieën van dit Privacybeleid worden elk geacht de ware, volledige, geldige, authentieke en afdwingbare kopie te zijn van de versie van dit Privacybeleid die van kracht was op elke respectievelijke datum waarop u de Website bezocht.

Privacy-voorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke diensten, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies invloed kan hebben op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.